Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka Tivano przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów i bezpieczeństwa ich danych osobowych.

Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Koncie.

Klient przy tworzeniu Konta wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.

Z uwagi na fakt, że istotną częścią funkcjonowania Aplikacji jest dokonywanie przypomnień i powiadomień dotyczących treści i dokumentów zamieszczanych w Aplikacji, Klient i Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub w korespondencji e-mail/push lub wiadomość sms takich przypomnień i powiadomień.

Spółka Tivano jest administratorem danych osobowych Klienta. Spółka Tivano dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W sprawach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienci mogą się kontaktować

 1. pod adresem e-mail: biuro@tivano.pl
 2. poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.tivano.pl w zakładce Kontakt

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Aplikacji
 2. marketingu bezpośredniego Aplikacji i usług Tivano (art. 6 ust.1 RODO)
 3. prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Aplikacją, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na funkcjonalności Aplikacji (art. 6 ust. 1 RODO)
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta (art. 6 ust.1 RODO)
 5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 RODO)
 6. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Spółki Tivano (art. 6 ust. 1 RODO)

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez odpowiedni okres, tj:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Aplikacji – do momentu przedawnienia roszczeń
 2. w celu marketingu bezpośredniego Aplikacji i usług Tivano – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu
 3. w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Aplikacją, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na funkcjonalności Aplikacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – do momentu przedawnienia tych roszczeń
 5. w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 6. w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Spółki Tivano – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Spółki z grupy kapitałowej Tivano Sp. z o.o.
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe itp.)
 3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne
 4. podwykonawcy Spółki Tivano i inne podmioty, z którymi Spółka Tivano współpracuje.

Klientom przysługuje:

 1. prawo dostępu do własnych danych osobowych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych
 3. prawo do usunięcia danych osobowych
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z Aplikacji, w tym korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

Dane osobowe Klientów mogą podlegać dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Klientów Aplikacją na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych z możliwych, zgodnych z prawem źródeł.

Aplikacja Tivano wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Aplikacji przez Klienta lub Użytkownika. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Klienta lub Użytkownika oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Klienta do Aplikacji za każdym razem, gdy Klient lub Użytkownik z niej korzysta.

Spółka Tivano może również wykorzystywać informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

Spółka Tivano wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:

 1. dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Aplikacji do konkretnego urządzenia i preferencji Klienta lub Użytkownika
 2. zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)

Korzystając z Aplikacji Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.

Klient lub Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może jednak wpłynąć na dostępność funkcjonalności Aplikacji, prawidłowości wyświetlania Aplikacji oraz utratę preferowanych ustawień Aplikacji.